TA Verktyg / Definitioner

Mest förekommande indikatorer i mina analyser är:

MA 50 = Sekundär trend, avser trenden från 3 veckor till 3 månader.
MA 200 = Primär trend, avser trenden större än 3 , månader.

MA, moving average. Glidande medelvärden. En utjämning av en priskurva, där ett medeltal beräknas bakåt i tiden för ett specifikt antal handelsdagar.

Den primära trenden betraktas som uppåtriktad med positiva utsikter om ett stigande MA 50 befinner sig över ett stigande MA 200. Den primära trenden betraktas som uppåtriktad med neutrala utsikter om ett fallande MA 50 befinner sig över ett stigande MA 200, eller om ett stigande MA 50 befinner sig under ett stigande MA 200. Är ett fallande MA 50 etablerat under ett stigande MA 200 betraktas den primära trenden som uppriktad med negativa utsikter.

 

Bollinger bands. (BB) 

Generellt gäller: Sök efter köptillfällen när kursen ligger vid det undre bandet, och sök efter säljtillfällen när kursen ligger runt det övre. Tolkning enl. John Bollinger :

Kraftiga rörelser tenderar att inträffa efter att banden har dragits ihop mot det glidande medelvärdet.
En rörelse utanför banden tyder på en fortsättning av trenden.
Toppar och bottnar utanför banden, som följs av toppar och bottnar innanför banden indikerar ett omslag i trenden.
En rörelse i det ena bandet tenderar att motsvaras av en liknande rörelse i det andra bandet.
Ett styrketecken visas när en aktie ligger och slå i underkant av sitt övre band.
En vändning i kursutvecklingen, alternativt en konsolidering sker ofta inte förrän de övre bollingerbanden har brutits ett par gånger.

 

MACD-indikatorn används för att bestämma styrkan i trender.

MACD beräknas genom att subtrahera det exponentiellt glidande medelvärdet (EMA) för en längre tid från det exponentiellt glidande medelvärdet för en kortare tid. De vanligaste värdena för beräknande av MACD är exponentiellt glidande medelvärden för 12 och 26 dagar.Baserat på skillnaden beräknas ett glidande medelvärde för 9 perioder, som kallas ”signallinjen”.MACD = [12-dagars glidande medelvärde – 26-dagars glidande medelvärde] > exponentiellt vägd indikator (Exponential Weighted Indicator)Signallinje = glidande medelvärde (MACD) > indikator på vägt medeltal (Average Weighted Indicator)

Beroende på den exponentiella utslätningen är MACD-indikatorn snabbare på att spåra senare kursändringar än signallinjen. Därför:När MACD korsar SIGNALLINJEN: det snabbare glidande medelvärdet (12-dagars) är högre än kursändringen för det långsammare glidande medelvärdet (26-dagars). Detta är en typisk upphaussad signal, som föreslår att vi troligen kommer att få se starkt uppåtvändande kurs.Motsatt gäller när MACD är nedanför SIGNALLINJEN: signalen är nedåtgående och varslar om att omsvängning är på kommande.

 

RSI indikator- Relativt styrkeindex- Realtive Strengh Index (RSI)

J. Welles Wilder utvecklade RSI som en metod för att ge aktuella köp- och säljsignaler på en föränderlig marknad.RSI baserar sig på skillnaderna i medeltalet för stängningskursen under s.k. toppdagar vs. medeltalet för stängningskursen under dåliga dagar under en 14-dagars period. Informationen konverteras sedan till en värdeskala från 0 till 100.

RSI stiger då den genomsnittliga vinsten är större än den genomsnittliga förlusten stiger RSI. Då den genomsnittliga förlusten är större än den genomsnittliga vinsten sjunker

RSI används ofta för att bekräfta en existerande trend. En uppåtgående trend bekräftas när RSI ligger på över 50 och en nedåtgående trend när värdet är under 50.
RSI indikerar också situationer då marknaden är ”överköpt” eller ”översåld” genom kontrollera särskilda nivåer (vanligen ”30” och ”70”) som varnar om kommande omkastande trender.
Ett s.k. överköpt tillstånd (RSI över 70) betyder att det finns nästan inga köpare kvar på marknaden. Kurserna är därför benägna att sjunka, eftersom de som just köpt nu kommer att ta ut förtjänsten genom att sälja.
Ett s.k. översålt tillstånd (RSI under 30) innebär den exakta motsatsen.

 

Formationer på staplarna. 

Dubbel botten = potentiell köpsignal.
Dubbeltopp      = potentiell säljsignal.

Detta är en  blogg där ambitionen är att väcka intresse hos andra för TA. Jag kommer hålla allt på en enkel nivå. Finns en hel del om teknisk analys på nätet, för den som vill lära mer är rådet att söka.

Källor :
http://www.markets.com/sv/education/technical-analysis/math-indicators.html

http://www.borstjanaren.se/borst/borstArticleDetails/article_id/2731