Min Portfölj

Jag strävar efter att uppnå en så jämn avkastning som möjligt. 5 % på månadsbasis oavsett hur utvecklingen är på OMX 30. 1 steg bakåt 2 steg framåt. Hållbar utveckling. Begränsa risken. Minimera förluster i ett tidigt skede. Lyckas man bemästra de dåliga affärerna så kan det bara gå framåt.

” The elements of good trading are: (1) cutting losses, (2) cutting losses, and (3) cutting losses. If you can follow these three rules, you may have a chance. Trying to trade during a losing streak is emotionally devastating. Trying to play ” catch up ” is lethal. ”

Tradern Ed Seykota.

Min portfölj. Ca 40 % avkastning för 2014. 1200-1300 avslutade affärer.
Min portfölj. Ca 40 % avkastning för 2014.
1200-1300 avslutade affärer.