Om Stoploss.se

Jag ser mig själv som en en chartstrateg och grundar min investeringsstrategi på TA(teknisk analys). Syftet med analysmetoden är att lokalisera trender och hitta trendbrott. Lista ut var köpare och säljare möts och vilken sida som dominerar handeln.Det främsta målet är att riskera/ förlora så lite som möjligt samtidigt som jag vill optimera de vinnande positionerna, vinsten.

Marknaden rör sig i vågor. Olika investeringsinstrument/ visar styrka under en viss period för att sedan röra sig sidledes eller börja förlora styrka och falla. Jag ser det som ett ständigt pågående krig mellan köpare och säljare, så fort den ena sidan börjar tveka eller visa svaghetstecken så kommer motståndaren att passa på och ta kontrollen. Istället för att vänta på att köparna skall börja dominera  så väljer jag ett annat finansiellt instrument som redan domineras av köpare. Varför inte vänta på att osäkerheten skingras för att påsåvis  riskera mindre av investerat kapital.

Många som är kritiska mot TA. Många anser att FA (Fundamental Analys) har större genomslagskraft. Lite av vad kom först, hönan eller ägget. Alla har sin investeringsstrategi och så länge man är bekväm/framgångsrik med den skall man hålla sig till det.

TA funkar bra för mig, analysmetoden hjälper mig att filtrera bort FA. På detta sätt slipper jag bli påverkad av rykten, löften, insiderköp, prognoser osv. Viktigaste för mig är priset och vad som händer med det just nu. Under veckan så läste jag en artikel där det stod ”Medivir rusar oförklarligt”. Eller har ni inte varit om papper som först stiger på positivt FA för att sedan vända och börja falla.

Handeln styrs för det mesta av robotar/ algoritmer. Psykologin är en viktig faktor, vi är vår värsta fiende. Robotar visar inga känslor, marknaden är inte nådig. Ett misstag idag kan stå en dyrt och under en lång tid framöver. Vi skall med hjälp av TA signaler och indikationer göra vårt yttersta för att se det rådande priset ur ett så objektivt perspektiv som möjligt. Vårt ego, vad vi tror kommer hända med priset i framtiden är inte sådant som gör oss framgångsrika i handel. Funkar ibland, men när det visar sig att vi har fel så slutar det med att känslorna tar över. Känslor och pengar är en dålig mix, och kan leda till att besluts/ handlingsförmågan försämras och förlusterna skenar.

Betrakta allt material på www.stoploss.se  som rena observationer. Inget som publiceras på hemsidan skall betraktas som publika köp eller sälj rekommendationer. Allt arbete på hemsidan görs i ett utbildningssyfte och speglar min personliga värdepappershandel. Handel med finasiella instrument är riskabel. Det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat belopp. All handel sker på egen risk vi på www.stoploss.se  frånsäger oss ansvaret från eventuella förluster.