Orexo

Orexo veckoanalys, v.41

Vecka 41 har varit väldigt volatil och dramatisk. Säljarna/ björnarna försöker koppla ett järngrepp om de globala börserna, och de är på god väg att börja total dominera. Som trader upplever jag denna vecka som den mest påfrestande, rent mentalt. För min del har allt fokus legat på den Amerikanska börsen, SPX 500, och hur den svenska börsen OMX 30 svarar på utvecklingen där. Robotarna/ algoritmerna har slitet mig och många andra i stycken, men portföljen mår bra. Har även haft tekniska problem då båda mina datorer havererade under veckan. Inte nog med det, jag fick även besked från placera om att mitt forum konto där( VoicesVisions) hade blivit avstängt permanent. Innan jag började länka så var jag i kontakt med både Avanza och Placera och de gav mig “klartecken” att göra detta. Har varit i kontakt med Tomas på placera och tydligen beror detta på att del ogillar mina tilltag/inlägg. Jag fick erbjudande om att få mitt konto aktiverat igen, men skulle  jag fortsätta hänvisa till min hemsida  måste jag förklara utförligare varför ni skall klicka på länken. Jag förstår Tomas, regler är till för att följas och skulle alla externa bloggar börja länka skulle det lätt börja spåra ut. Har all respekt för placeras beslut och tycker att Tomas är en väldigt resonlig och bra människa. Min dag börjar runt 8 på morgonen, den är fullspäckad med börsrelaterat fram till den Amerikanska börsen stänger 22:00. Därefter följer jag upp mina affärer och värdepapper som har haft intressant utveckling under handelsdagen. Oftast är jag i regel uppe till 2 – 3 på morgonen för att se vad som händer i den inledande handeln på den Asiatiska marknaden. Analyserna som jag publicerar på min hemsida är i regel klara runt 6-7 på morgonen. Så att jag ska skriva en fundamental analys till varför folk ska läsa mina analyser på olika forum är uteslutet. Vissa saker är bara inte menade att vara men det innebär inte att det inte för något gott med sig. Missförstå mig rätt, jag är inte här för att slösa er  eller min tid. Tanken med mitt arbete är att vi tillsammans ska lära att undvika de värsta fallgroparna på börsen. Lyckas man bemästra konsten att inte förlora pengar då kan det bara gå ett håll, nämligen uppåt. Stoploss är namnet och jag kommer fortsätta leverera marknadens vassaste TA observationer. Med det sagt går vi över till analyserna, som denna vecka blir kortare då jag imorgon drar iväg på en kortare men välbehövlig semester.

Orexo, hur säljarna taktiska agerande  slutligen ser ut att lyckas
Orexo, hur säljarnas taktisk bryter ned köparna.

I förra veckans tekniska analys av Orexo hade vi 3 nyckelnivåer.  Ca 122 kr, 116 kr och 100 kr. Alla dessa nivåer lyckades säljarna uppnå under denna handelsvecka. Tidsperspektivet som ni ser ovan är fullständigt pulveriserat och vittnar om säljarnas dominans. Vi finner inte mycket intessant här, tog med denna chart mest för att visa hur små varningssignaler kan utvecklas till allvarligare säljsignaler. Jag agerar alltid på minsta lilla tveksamhet, något litet kan alltid vara starten på något större och det gäller att vara proaktiv. Det finns de som ligger långa i sina investeringar, andra tradar. Alla har sin strategi. Jag är en trader, varje affär är noga planerad. RISK /REWARD. Börjar positionerna uppvisa förluster avvecklar jag dessa. Nolltolerans. Man kan heller inte bortse från att Orexo under en relativt kort tidsperiod har haft en kursutveckling från ca 20 kr till ca 184 kr. Orexo har levererat sina långsiktiga investerarna en värde ökning i depån som heter duga. Grattis !
Dubbeltoppen vid 148 kr var starten på det hela. Den andra säljsignalerna som var allvarligare i sin natur kom när köparna förlorade kontrollen över MA 200( röda linjen) och dessutom förlorade kontrollen över MA 50(blåa linjen). I mina ögon bröts den sekundära trenden redan när köparna misslyckades med att etablera priset över 148 kr. Detta var en viktig Fibonacci nivå och hade starka kopplingar till rekylen i Orexo, 183,50 kr – 91 kr. (Förklarat i tidigare analys). Viktiga nivåer skall agera stöd, när de inte gör det så omvandlas de till motstånd. Det röda strecket symboliserar den sekundära stigande trenden i Orexo (ca 136 kr, morgon analysen), sedan denna nivå gav vika har det mesta gått utför. Vi ser hur köparna samlar krafter för att återta kontrollen (se pilar), detta resulterar i att tidigare stöd endast återtestas och varje misslyckat försök stärker säljkårens iver att trycka ned kursen.

Veckocharten, Säljarna parkerar priset på ett viktigt stöd. 122 kr
Veckocharten, Säljarna parkerar priset på ett viktigt stöd. 122 kr

Har i mina tidigare analyser liknat värdepappershandel vid ett ständigt rasande krig. Har skickat ut analyser för att uppmärksamma er på betydelsen av 122 kr. På veckocharten symboliserade denna nivå ett viktigt stöd, mellersta Bollingerbandet (svarta linjen i mitten). Logiken med BB är att priset rör sig mellan dessa nivåer,(svarta linjer). Bilden som målades upp på min näthinna var att säljarnas offensiv nu var i utkanterna av staden och belägringen hade inletts. När viktiga stöd testas och köparna misslyckas med att svara aggressivt på utmaningen är det tecken på svaghet. När säljarna dessutom parkerar priset på ett viktigt stöd utan större motstånd, så är detta en delseger på vägen, man övergår till psykologisk krigföring. Det nedre BB var 100 kr , det var också min målkurs om 122 kr gav vika, uppnåddes under handelsveckan. På denna chart ser vi hur priset har svarat negativt vid varje träff av det övre BB. Säljarna har nu lyckats uppnå målet på denna chart i och med träffen i det nedre BB. Vad som händer nu återstår att se. Min första spontana tanke är att 113 kr och 116 kr kan bli motstånd på vägen upp. Om köparna skall göra denna chart intressant så måste de snarast möjligt producera ett veckoavslut över det mellersta BB vid ca 122 kr och se till att inte tappa den nivån igen.
Vi går över till månadscharten, det mest intressanta tidsperspektivet i Orexo just nu. Varje stapel motsvarar en handelsmånad.

Månadscharten, viktiga lokala stöd/ motstånd.
Månadscharten, viktiga lokala stöd/ motstånd.

Vad jag gör i mina analyser/ observationer är att jag skalar ned utvecklingen över varje tidsperspektiv. Traditionella analytiker använder sig i regel endast av dagcharten. Jag letar efter styrka och svaghetstecken över hela fronten för att det är något som funkar bra för mig. Ju fler tidsperspektiv som synkroniseras desto träffsäkrare analyser. Bli inte avskräckta av denna chart. Den ser komplicerad ut men allt är mycket enklare än man tror. Jag använder mig av lokala toppar/ bottnar. För att göra analysen mer tillförlitlig använder jag mig av viktiga glidande medelvärden. När alla dessa bitar är på plats så tillämpar jag mig även av formationer på staplarna. Lite av överkurs just nu, men formationer är det viktigaste redskapet. Med hjälp av dessa kan jag avgöra om rörelserna i kursen är riktiga köp/säljsignaler eller om det bara är ett sätt för större aktörer/banker att stressa oss ur våra investeringar.
Vi tar ett steg i taget. Steg 1.Först har vi de  lokala topparna i Orexo. På månadscharten är det 140 kr och som ni ser så har det agerat som ett motstånd för köparna i juli, augusti och september. På nedsidan har vi de lokala bottnarna som har agerat stöd och lockat in nya köpare i april, maj och juni, ca 105 kr. (markerat med en ruta).
Steg 2. Glidande medelvärden, i detta fall Bollingerbandet(svarta linjerna). Stapeln på denna chart blir giltig först då den avslutas, dvs när oktober månad är slut. Redan nu ser vi att så länge som priset är under det mellersta BB vid ca 116 kr så kommer det ha en strävan att röra sig mot det nedersta BB vid ca 40 kr. Rörelsen har redan påbörjats, det som kommer bekräfta det hela är om kursen börjar röra sig under 105 kr som är ett viktigt lokalt stöd. Varför? Ju de som missade det stora kursrallyt i Orexo började gå in efter att priset hade halverats. 184 kr – ca 91 kr. Dessa köpare kommer  att söka sig ut från sina positioner för att inte riskera förluster. 105 kr är deras edge.
Steg 3, formationer. Långa röda staplar är ett tecken på att säljarna har kraft bakom rörelsen. Att de har lyckats med att slå ut viktiga glidande medelvärden bekräftar detta. Att denna rörelse ned sätts igång efter 3 misslyckade försök att slå ut 140 kr kan vara tecken på köparnas utmattning. Lägg märke till MACD & RSI  indikatorerna. Dessa är i en neutraliserings fas från överköpta nivåer och kommer tynga kursutvecklingen.  Jag verkligen hoppas på det bästa er skull, skulle klassa 90-91 kr som en sista försvars linje. I denna veckas analys så kan jag visa er varför 100 kr höll. TA brukar med tiden ge mig svaret på oklarheter. Det är av den anledningen som jag ger vissa affärer tid, när osäkerheten skingras går jag in, även om jag förlorar en del avkastning så riskerar jag mindre.

Primära & sekundära trenden.
Primära & sekundära trenden.

Mitt arbete gå ut på att lokalisera trenden. Skall jag lyckas i affärerna måste jag förbli objektiv i det jag ser. I denna chart kan vi nästan knyta samman utvecklingen sedan 2013. Pilen till vänster symboliserar den primära trenden. ca 50 kr –  183 kr. Sedan kom rekylen på ned till  91 kr. Vi fick se en ny sekundär trendkanal skapas och denna verkar ha ebbat ut vid 148 kr, (pilen i mitten) Går ni till tillbaka till början av denna analys så ser ni att den sekundära trendkanalen bryts vid 136 kr. Vad säljarna gör är att utmana den stigande primära trenden vid 100 kr. Jag skulle våga påstå att Orexo´s utveckling för månader och år framåt kommer att avgöras vid 100 kr nivån.
När jag först började analysera FPC och varna för kraftiga fall i pappret så grundade jag dessa på en del observationer. Oförmågan i kursen att skapa högre lokala toppar, mellersta BB på månadscharten upprätthölls inte. Sista observationen var att triangelformationen gav vika. Denna analys kan ni läsa här. Ett annat kännetecken är att kursen i båda dessa papper  uppvärderas kraftigt under en relativt kort tid. Försiktighet manas.

Lycka till

Frågor och funderingar välkomnas. Kommentera gärna.

Stoploss.se finns nu på Facebook och Twitter. Har även uppdaterat e-mail adressen.
Fyll i din mail så får du en notis när jag publicerar nytt på sidan. Kostnadsfritt.

All material som publiceras på denna sida är endast mina observationer. Det skall inte betraktas som publika köp eller sälj rekommendationer. Detta är endast mina personliga tankar kring marknadens tekniska styrkor och svagheter. Allt publiceras i utbildningssyfte.
Vänligen

VV

Lär dig mer om TA och ta del av dagliga praktiska analys ex genom att registrera din e-post. Kostnadsfritt !

 

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail
Tagged , , ,

7 thoughts on “Orexo veckoanalys, v.41

  1. Tack för dina riktigt lärande analyser. Är väldigt tacksam för att du vill dela med dig av din kunskap och vill lägga ned så mycket arbete som en sådan här hemsida kräver. Var gång en ny analys kommer känns det som en gåva. Keep on! Trevlig semester.
    Det börjar bli en skrämmande utveckling! Jag menar förstås börskursen.

  2. Tack för att du är så generös och delar med dig av dina analyser!
    Hoppas du får fin semester!

  3. Trevlig semester! Dina analyser är träffsäkra och lätt att förstå,stor tack! Om du kan lägga till analyser för den amerikanska och den asiatiska börser i framtiden,så blir din hemsida verkligen guld värd.Mycket intressant och lärorikt redan nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.