Orexo

Orexo veckoanalys, v.43

Förra veckans tekniska analys av Orexo uteblev då kursen pendlade mellan 2 viktiga nivåer, 100 kr & 116 kr.  Rent teknisk så fanns det helt enkelt inte så mycket nytt att tillföra, ibland får man avvakta och ge marknaden tid. Man får en klar tekniskt bild av utvecklingen. Har man inte tid/tålamod är man i regel  villig att ta större risker, dessa chansningar går ibland vägen. Enligt min erfarenhet av värdepappershandel finns det inget som heter det säkra före det osäkra, däremot finns det en hel del knep som kan öka ens överlevnadschanser. En återkommande fråga i kommentars fältet har varit hur mycket man skall riskera i varje affär. Varje investerare har förhoppningsvis en smärttröskel och min drar jag vid ca 1%. 1 % är inte hela världen, skulle man dock tappa 1 % per  börsdag så är hela portföljen utraderad efter drygt 3-4 månader. Vänder man på steken, de bästa investerarna strävar efter att ha en jämn årlig avkastning på ca 20% – 30 %. Med disciplin och rätt strategi behöver man generera en avkastning på ca 0.5 % i veckan för att höra hemma i den skaran. Tror inte att nån av oss har problem med att uppnå 0.5 %, det stora problemet är förlustaffärerna. Framgång stavas tålamod och får mig att tänka på ett känt uttryck : ” Tålamod är inte passivt, tvärtemot, det är aktivt, tålamod är koncentrerad styrka”.

Primär & sekundär trend.
Primär & sekundär trend.

Orexo´s kurs är för tillfället i en klassiskt triangelformation. Vi har allt lägre toppar samtidigt som bottnarna blir allt högre. Vi har en primär trend där kanalbotten löper vid ca 100 kr. Sedan har vi en sekundär trend där 100 kr också är en nyckelnivå. Jämna tal har en tendens att bli psykologiskt starka stöd/motstånd för kursen, i Orexos fall så gick det mesta enligt den tekniska regelboken då 100 kr nivån uppnåddes. Tanken med teknisk analys är ju att köpa vid stöd och sälja vid motstånd. Denna triangelformation smalnar nu av för varje dag som går . Utbrottet ur denna formationen kommer att signalera Orexos framtida utveckling. På uppsidan så är 138 kr – 140 kr ett motstånd. I vecka 41 analysen av Orexo så förklarar jag mer utförligt om den primära och sekundära trenden. Läs den, där kan ni också se och jämföra hur denna triangelformation ändrar skepnad. I tidigare analyser av Orexo  har vi lokaliserat tekniska säljsignaler och på detta sätt undvikt ett fall från 148 kr – 1oo kr. Säljarna har efter en dubbeltopp (skapad 28 aug) dominerat Orexo , köparna stiger nu fram och denna gång har vi en del köpsignaler att gå igenom.

Stabilisering av kursen, vändning.
Stabilisering av kursen, vändning.

Sedan den första säljsignalen (dubbeltoppen) vid 148 kr så har min inställning varit att avvakta och vänta in en stabilisering av kursen. En potentiell vändning i kursen sker med tiden, att leka med fallande knivar slutar oftast illa. På denna dagchart ser vi de första livstecknen från köparnas sida. Pilarna längs ned markerar en första dubbelbotten som skapas, 100 kr. Dubbelbotten brukar i regel vara en bra köpsignal. När vi dessutom får en en högre lokal botten (pilen längst ned till höger) så är detta ett tecken på att säljarna börja förlora sin dominerande ställning. Jag har i tidigare analyser även berättat för er att streck på undersidan av staplarna oftast är ett tecken på att köparna är villiga att försvara kursen. Kursen har även under en längre tid varit inbäddad i det nedersta Bolingerbandet ( BB, svarta linjer) och logiken med dessa BB är att kursen skall röra sig mellan dessa nivåer.
Kursen bryter därefter upp ovan 105 kr och precis enligt logiken så söker sig kursen mot det mellersta BB vid 116 kr. Efter flera misslyckade försök att etablera sig över detta glidande medelvärde svarar säljarna med att återigen försöka trycka ned kursen mot den kritiska 100 kr nivån. Detta försök blir kortlivat, vi får en ny lokal dubbelbotten vid ca 106 kr och köparna finner ännu mer styrka i säljarnas misslyckande. Köparnas skapar en hammare (märkt med en liten triangel), denna formation är en tidig köpsignal. Dagen efter så följs denna hammarformation upp av köparna och säljarna hade inget annat val än att ge upp ett viktigt motstånd, det mellersta BB vid 116 kr. En köpsignal agerar man på och jag hann själv med en kortsiktig affär i Orexo, 118 kr – 125 kr. Målet för min affär var att uppnå MA 50, ca 127 kr (blå linje) och på fredagen uppnåddes den nivån.
Under veckan har jag delat med av köp observationer i Orexo på Twitter och Facebook kontot. Ni som önskar att ta del av framtida observationer gör det enkelt genom att gilla Stoploss.se  på Facebook. Länken dit har ni här, https://www.facebook.com/stoploss.se.
Lägg märke till att köparna för första gången sedan början av september  2014 nu har återtagit kontrollen över det mellersta BB, 116 kr. Motståndet som ligger närmast till hands på denna chart är MA 50, ca 127 kr. På nedsidan borde nu 116 kr agera stöd, mellersta BB. Ur ett köpperspektiv så är inte glidande medelvärden tillförlitliga så länge de är fallande, det brukar i regel resultera i återtest. Det är därför viktigt för köparna att upprätthålla dagens nivåer, helst över 120 kr men inte lägre än 116 kr. Lyckas man med detta så kommer det mellersta BB börja vända upp och bidra med stöd vid eventuella kursfall. På denna hemsida har jag även veckoanalyser av Fingerprint Cards, ni kan kika på förra veckans analys av FPC för att få en hum om vad som krävs för att mellersta BB skall vända upp. Olika papper men principen är densamma.

Veckochart, Dragonfly Doji, köpsignal 125.60 kr.
Veckochart, Dragonfly Doji, köpsignal 125.60 kr.

Veckocharten uppvisar en viss optimism i Orexo. Pilarna längst ned visar hur kursen träffar det nedersta BB, skapar en dubbelbotten och bryter upp. Kursen bryter upp på kraftigare volymer och detta indikerar att säljkraften nu möts av en lika stor köpkraft. När detta inträffar så skapas en formation som kallas för Dragonfly Doji. Denna formation visar att det sker en stabilisering och öppnar upp för möjligheter för den stigande trenden.
En annan köpobservation som jag hann publicera på Twitter/ Facebook är veckoavslutet över ca 125.60 kr. Där löper det mellersta BB och så länge som kursen handlas över denna nivå så kommer kursen sträva efter att uppnå 146 kr, vilket också är det översta BB.
RSI indikatorn vänder nu upp  från låga nivåer,ingen köpsignal i sig men ökar definitivt chansen till en uppvärdering i kursen. Lägg också märke till kraften/ accelerationen  i denna veckas upp rörelse. Bådar gott. Vi avslutar veckan med en titt på månadscharten, varje stapel symboliserar kursutvecklingen I Orexo på månadsbasis.

Månadscharten, viktigt stöd 116 kr, hammarformation ?
Månadscharten, viktigt stöd 116 kr, hammarformation ?

Detta är det mest fantastiska med värdepappershandel. Man kan verkligen aldrig ta något för givet. Dessa kursvändningar är som skapade för att ruinera spekulanter. Fascinerande att se hur marknaden på sitt eget lilla sadistiska sätt skakar ur svaga händer, tvingar investerare att avveckla innehavet, realisera förlusten för att sedan vända. Tror vi alla har varit med om det, investerare har en tendens att hamna i en förlust fälla när allt verkar som mest lovande. Man missar helt enkelt de stora profit rörelserna i kursen, sedan får man för sig att jaga marknaden. Frustration kan leda till stora förluster, känner man sig känslomässigt obalanserad så är rådet att lägga trading åt sidan.
Köparna hade styrkan att försvara både den primära och sekundära trenden vid 100 kr. Då säljarna misslyckades med att följa upp denna rörelse kan de nu få betala ett högt pris. 116 kr är en viktig nivå på , mellersta BB på månadscharten (markerat med en cirkel). Denna nivå är en bra utgångspunkt för vad man kan förvänta sig av kursen i Orexo. Så länge kursen handlas över denna nivå finns det indikationer på att kursen är på väg mot det övre BB vid ca 190 kr.
Formationen på staplarna säger oss en hel del. Har I tidigare analyser påpekat att köparna i Orexo har en tendens att återkomma i slutet av handelsmånaden. Oktober månad måste avslutas för att denna stapel skall vara giltig, men köparna verkar definitivt leva upp till tidigare rutiner. Precis som på veckocharten så kommer det skapas en Dragonfly  Doji om priset rör sig upp till ca 128 kr.
Lyckas köparna erövra 131kr nivån under oktober, bryter dessutom priset högre upp under november månad så har vi en en bekräftad hammarformation. Jag har med pilar markerat hammarformationer som skapades under sommarmånaderna 2014. Nu gör jag antagandet och säger att kursen bryter upp. Kraften i denna påbörjade hammarformation avspeglas på bästa sätt genom den långa svansen på undersidan av stapeln. Den liknar inget annat vi tidigare har sett.  Det verkar som att denna kurs dipp endast var till för att skaka ur svaga händer och ett tillfälle för friska köpkrafter att positionera sig.
Det slutar inte där. 131 kr är nu också en viktig Fibonacci nivå. Lyckas köparna med bedriften att återetablera sig över denna nivå, så finns det inte så mycket som stoppar framfarten upp mot 138-140 kr. Går ni nu tillbaks till början av denna analys och kikar på triangelformationen, så är just dessa nivåer avgörande för kursutvecklingen på längre sikt.

Lycka till

Frågor och funderingar välkomnas. Kommentera gärna.

Stoploss.se finns nu på Facebook och Twitter. Ta del av allt som publiceras genom att gilla Facebooksidan.
Fyll i din mail så får du en notis när jag publicerar nytt på sidan. Kostnadsfritt.

All material som publiceras på denna sida är endast mina observationer. Det skall inte betraktas som publika köp eller sälj rekommendationer. Detta är endast mina personliga tankar kring marknadens tekniska styrkor och svagheter. Allt publiceras i utbildningssyfte.
Vänligen

VV

Lär dig mer om TA och ta del av dagliga praktiska analys ex genom att registrera din e-post. Kostnadsfritt !

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail
Tagged , , ,

3 thoughts on “Orexo veckoanalys, v.43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.