Orexo

Orexo veckoanalys, v.51

I den sista publicerade analysen av Orexo ( läs gärna v.45 analysen)  hade jag 3 nyckelnivåer som vi skulle hålla koll på, 145 kr, 140 kr och slutligen 128 kr.Utsikterna såg bra ut så länge som Orexo lyckades bibehålla en etablerad kurs över 140 kr. Rent fundamentalt har utvecklingen gått framåt men tekniskt så börjar det hopa sig en del…

Continue Reading

Orexo

Orexo veckoanalys, v.45

När jag publicerade vecka 43 analysen av Orexo så stod kursen vid  126 kr. Köparna hade precis lyckats etablera sig över ett viktigt glidande medelvärde i form av det mellersta Bollingerbandet (BB) på veckocharten. En köpsignal hade utlösts och jag fastställde 131 kr och 140 kr som viktiga framtida nyckelnivåer. Under denna vecka tog sig köparna igenom 131 kr och…

Continue Reading

Orexo

Orexo veckoanalys, v.43

Förra veckans tekniska analys av Orexo uteblev då kursen pendlade mellan 2 viktiga nivåer, 100 kr & 116 kr.  Rent teknisk så fanns det helt enkelt inte så mycket nytt att tillföra, ibland får man avvakta och ge marknaden tid. Man får en klar tekniskt bild av utvecklingen. Har man inte tid/tålamod är man i regel  villig att ta större…

Continue Reading

Orexo

Orexo veckoanalys, v.40

Kursen i Orexo har under denna handelsvecka pendlat mellan ca 122.50 kr- 133 kr. I förra veckans analys så hade vi 3 nivåer som vi skulle hålla ett extra öga på. På uppsidan så hade vi 135 kr som köparna behövde ta sig igenom för att sätta press på säljarna. På nedsidan så hade vi ett viktigt stöd vid 122…

Continue Reading

Orexo

Orexo veckoanalys, v 39

Orexo har haft en väldigt intressant kursutveckling under vecka 39. Kursen har pendlat mellan 122.50 kr – 135 kr. Kursen har varit nere vid väldigt kritiska stöd nivåer på veckocharten för att sedan avsluta relativt starkt. Intressant ur en fundamental aspekt är att Danske Bank kom med en ny köp rek på 195 kr. En köprekommendation  som mottogs ganska kyligt…

Continue Reading