Fingerprint Cards, Orexo

Teknisk Analys – Fingerprint Cards vs Orexo

Hej. Jag tänkte börja med att tacka er för visat intresse av dessa analyser. Den första analysen jag skrev om i Avanzas forum var just FPC. Har alltid funnit detta papper intressant. Jag vill också beklaga den trista kursutvecklingen som har drabbat er under veckan.

TA, Vissa älskar metoden medan den är hatad av andra, jag personligen fruktar dess förträfflighet då den sällan ljuger.

Postat i Avanzas forum: Analys 1: 2014-06-12 15:30, VoicesVisions

Tycker det är roligt att se så mycket aktivitet här, dag in och dag ut. Härlig gemenskap och en massa läsvärt. Varit en fantastisk resa för många Fingerprintare. Ser mig själv som en daytrader/ chartist och från skillnad från många här så bortser jag från fundamenta, allt nyhetsdrivande och förlitar mig enbart på vad TA säger mig. Visar köpare styrka så köper jag, dominerar säljarna så säljer jag. Det sägs ju att marknaden vet bäst, jag försöker bara tolka dess signaler, på det sättet sållar man bort egot och all psykologi omkring.

Fingerprint har länge varit ett favoritpapper att handla. Volaliteten i pappret har lockat många kortsiktiga spekulanter, men säkert ochså de som vill se sitt innehav fortsätta stiga bortom 100 kr spärren.
Denna volatilitet som en gång varit Fingerprints signum lyser nu i sin frånvaro. Kursen har börjat skapa en formation som jag skulle likna vid en ” rätvinklig triangel i en fallande trend”. Basen i denna triangel har varit drygt 45- 46 kr och har redan testats 3 ggr 2014.
Sedan september 2013 har Fingerprint skapat 6 toppar som varje har varit lägre. Topparna ser ni på bifogad chart. Som ni ser så har köparna valt att stiga in och försvara kursen vid dryga 45 kr många ggr tidigare.

 

Fingerprint Cards(Veckovis)Triangelformation

 

http://www.borstjanaren.se/borst/borstArticleDetails/article_id/2320

Känns som att detta papper befinner sig i ett väldigt känsligt läge. Att detta är lugnet innan stormen är helt klart, för det finns iallafall en indikator som säger att en stor rörelse kommer inträffa inom snar framtid.
Tar ni en titt på BollingerBanden (de röda linjerna som omger priset på charten) så ser ni att de har dragits samman. Man kan säga att Fingerprint har konsoliderat på volalitetens bekostnad.
Lägg gärna märke till hur dessa BB var innan Fingerprint påbörjade sin stora uppvärdering, sisådär november 2012. BB har en tendens att likt en magnet dra till sig kursen och hålla den kvar där. Är kursen/priset vid det övre bandet så tenderar utvecklingen att bli bra/bättre. Faller priset till nedre bandet så blir utvecklingen oftast negativ och eskalerar. Stora hela så får vi större volalitet och större kursrörelser.

Charten som jag väljer att lägga upp länk till är en vecko chart. Dvs, Varje stapel representerar pris utveckling för varje vecka. Mellan Bollingerbanden så finner ni ett viktigt glidande medelvärde. MA 50, och MA 50 i Fingerprints fall löper vid 55-56kr. Det intressanta är att Fingerprint sedan maj har varit under MA 50 och det är en säljsignal i sig. Trendbrott? Lägg också märke till hur Fingerprint skenade iväg uppåt när detta MA 50 forcerades i november 2012.

Fingerprint Cards(Veckovis) MA 50

I det stora hela är jag neutral för detta papper i nuläget. Något som talar för Fingerprint är att pappret har lyckats konsolidera bort sitt överköpta tillstånd dessa sista 6 månader. Den har enligt tekniska termer gått från överköpt till ett neutraliserat läge. Man ska inte glömma att FPC startade sin resa på dryga 6-7 kr.
Det som talar emot är att Fingerprint handlas under MA 50, lyckas köparna ta kontroll över 55-56kr då ser jag det som en bra långsiktigare köp signal. Helst ska detta ske med höga handelsvolymer.
När köparna har återtagit kontrollen av 56kr då bryts nämligen den negativa triangel formationen, och de är något som varken stora aktörer eller blankare missar.
Bryts stödet vid 45 kr så sälj, speciellt om detta sker under höga volymer.

Vänligen VV

 

Postat i Avanzas forum: Analys 2: 2014-08-23 16:38, VoicesVisions

Jag tänkte göra en uppföljning på en analys som jag publicerade här den 12 juni 2014. Anledningen till att jag väljer att göra detta idag är att kursen för första gången har stängt under 45 kr vilket var en av mina nyckelnivåer i den föregående analysen. Gör den kort för de som har något intresse av tekniskt analys, till er som helt och hållet struntar i teknisk analys är rådet att sluta läsa här.

Till er som är kvar så bifogar jag analysen från juni efter detta inlägg. Jag hoppas att ni själva åtminstone håller med om att jag försöker ha en objektiv syn på Fingerprints kursutveckling, jag är inte här för att provocera eller försöka forcera på någon bild jag har för prisutvecklingen. Jag följer endast de indikationer/ signaler som köpare eller säljare uppvisar. Enkelt, handla eller sälj den sida som visar styrka.

Även om kursen inte har rört sig så märkvärdigt mycket sen min analys (ca 50- 44 kr) så har ändå säljarna ett totalt grepp om Fingerprint. En horisontell trend är bruten nedåt. Denna horisontella trend/ triangelformation med basen 45 kr och toppen 64 kr har gett vika. Allt lägre toppar vittnade redan då om svag kursutveckling framöver men köparna försvarade alltid basen, 45 kr. Köparna har kapitulerat och shootingstar formationen som har bildats på vecko charten denna vecka är den första indikationen på att 40 kr inte kommer att hålla. En fortsatt svag utveckling indikeras. Som ni märker så möter FC nu på motstånd vid eventuella attacker uppåt mot trendlinjen. Ger signal om vidare nedgång till 40 kr eller lägre.

Så länge FC handlas under MA 50 på dag charten (ca 48.20 kr) så är trenden oerhört negativ. Charten visar vad som hände under veckan och just vid denna nivå.

Fingerprint Cards(daglig) MA 50

Negativ volymbalans och försvagar aktien på kort sikt. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara ett bra tecken på vad som är på väg att ske med kursen. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt.

För er som har varit observanta så kanske ni har lagt märke till att det råder en kamp om 44 kr. Detta är en viktig Fibonacci nivå, kursen stod som högst vid 88 kr, 44 kr är en viktig nivå då det är 50 % “retracment ” på fibb skalan. Allt under 44 kr är tecken på att FC inte upplever en nedrekyl av den mildare graden utan fallet kommer troligtvis förvärras.
Kommer inte gå in så mycket mer på Fibbonacci metoden, men bifogar länkar utbildningssyfte.

 

Slutsatsen av allt detta är. FC kommer åter testa 40 kr. Ett brott under denna nivå och köparna har förlorat greppet helt och hållet. Mitt råd är att avvakta 40 kr inte håller denna nivå så kommer FC antagligen handlas till 34 kr eller 26 kr inom 3-6 månader.

Vänligen VV

 

Som skrivet i min sista analys så var målkursen 34kr eller 26 kr så länge kursen var under 48 kr. Även om jag själv tyckte att dessa nivåer var orimligt låga, så fanns det indikationer som pekade på att den kursen var ett högst troligt scenario. Jag har sett det hända förr. Och jag kommer visa er varför. Det är därför jag är förtjust i TA-metoden. Den håller mina egna tankar och övertygelser utanför, belyser risken och hjälper mig att förhålla mig objektivt till priset.
Vi har under tidigare analyser klargjort att FPC efter kraftiga uppgångar, nu började skapa en triangel formation. En slags konsolideringsfas där säljarna hade ett litet övertag då topparna vart lägre och lägre. Efter en längre konsolideringsfas så bröt säljarna till slut igenom basen och detta utlöste kraftiga fall i pappret.

Vi har en primär och sekundär trend.
MA 50, i Fingerprints fall löper vid ca 47 kr ( Blåa Linjen på charten)  och detta glidande medelvärde bestämmer den sekundära trenden. Är priset etablerat under denna nivå så ser man negativt på kursutvecklinge på 3 veckors- 3 månaders sikt.

MA 200 (röda linjen) löper vid ca 52 kr och detta medelvärde avgör trenden på längre sikt. 3 mån och framåt.Dessa medelvärden rör sig ständigt.Ta en titt på dag charten nedan.  FPC skapade redan i mars 2014 den mest negativa av alla formationer. Detta kallas för death cross och bildas då MA 50 bryter ned genom MA 200. Detta var kanske det första allvarliga tecknet på vad som skulle hända.

Fingerprint Cards(daglig) Deathcross

Jag som trader tar MA 50 på väldigt stort allvar, speciellt om värdepappret dessutom handlas under MA 200. Jag behåller aldrig med mer än 10-15 % av totala portföljen i något papper över natten. Handlas ett papper över dessa 2 glidande medelvärden kan jag ta en liten risk.

Ett exempel på hur kortsiktiga spekulanter/ swing traders utnyttjar rörelser över/ under MA 50 ser ni på charten under. Pilarnas riktning symboliserar upp eller nedgångar.  Ni kanske minns att jag sa köp över 48 kr för att sedan varna ifall priset föll under denna nivå. Detta är varför. Man kan säga såhär, MA 50 (blålinjen) var köparnas sista försvars linje som säljarna/blankarna var tvunga att slå ut för att kunna anfalla basen i triangelformationen vid ca 45 kr.

Fingerprint Cards(daglig)MA50uppner

Vi går vidare till vecko charten, där varje stapel representerar 1 handelsvecka.
Här kommer vi också att använda oss av MA 50 och vi ser genast en slags struktur i rörelsen och sambandet mellan det glidande medelvärdet och priset i FPC. I nov 2012 så erövrade köparna MA 50 och FPC´s kurs exploderade från 6 kr till 88 kr på drygt 9 månader. Priset har alltid en tendens att söka sig tillbaka mot dessa glidande medelvärden. Det är en oskriven regel. Detta händer även i FPC´s fall vid flera tillfällen.
Har även här markerat dessa kritiska rörelser med pilar. Lägg märke till hur FPC för första gången avslutar en handelsvecka under MA 50 i april 2014. Efter det så börjar karaktären i priset ändras. MA 50 som agerade som stöd tidigare blir nu ett motstånd och göder säljarna/ blankarna med förtroende.
När Huawei nyheten kom så gjorde köparna en sista ansträngning för att försöka få till ett giltigt avslut ovanför denna viktiga MA 50, utan att lyckas. Denna falska rörelse upp lockade  in fler köpare, som bidrog till att det kraftiga fallet vart ännu kraftigare.
Med risk att en del läsare blir lite förvirrade. I TA-verktyg dokumentet och även tidigare analyser så nämner jag fibbonacci metoden. Under förra veckan så föll FPC´s kurs från 51 kr – 25.50 kr. Det motsvarar exakt 50% ned rekyl på fibbonacci skalan. Vi återkommer till fibbonacci.

Fingerprint Cards(Veckovis)MA505

Har även lovat Orexo läsarna att dra lite paralleller mellan FPC och kursen i Orexo. Orexo handlas ju för tillfället under MA200 ca (139kr) på dagcharten och under MA 50.  Likt FPC så fick Orexo också se en deathcross bildas för någon månad sen.

Orexo(daglig)death cross

Jag tycker att utvecklingen i Orexo börjar se svag ut. Precis som i FPC´s fall så finns vissa tidiga varningstecken där. MA 50(blåa linjen) har precis gett vika och köparna misslyckades med att behålla priset över MA 200 (röda linjen). Även den stigande trendkanalen har gett vika.
Veckocharten ser även i Orexo negativ ut. De övre BollingerBanden agerar som motstånd vid ca 148 kr.  Dessa är dock svagt stigande. MA 50 har även här gett vika och det närmaste stödet som jag ser är 120 kr ifall inte 126,50 kr håller. 120 kr är det mellersta BollingerBandet och bör agera som ett närmaste stöd. Ni ser ju sambanden klart och tydligt. Träff i övre Bollingerbandet, ned mot MA 50, håller inte denna så är det mellersta BollingerBandet som agerar stöd. Detta hände senast.

Orexo(Veckovis)ma 505Vi går över till den sista och längsta charten och försöker finna de slutgiltiga svaren där. Till skillnad från traditionella analytiker, gillar jag att skala ned utvecklingen. Från dagcharts till månads charten. Från intensiv handel på minut basis till att anpassa analyserna så de passar investerare som avser att ligga på sina innehav över många år. På detta sätt lokaliserar jag nyckelnivåer och dessutom så ser man den övergripande bilden bättre.
Så varför påstod jag att FPC kunde tappa till 34 kr eller 26 kr när pappret handlades för ca 45 kr? Varför var 48 kr så kritiskt för FPC? De sista chartsen som ni kommer få ta del av är månads charts. Varje stapel (Candle) motsvarar 1 månad. Vi skulle återkomma till Fibbonacci metoden.

Fingerprint Cards(Månadsvis)fibbVi drar dessa linjer från toppen där rekylen ned startade (88 kr) till botten där FPC började sin uppvärdering (ca 3 kr). Vi får genast fram viktiga rekyl nivåer från toppen. Vid 44 kr så löper 50 % nivån och tappar ett papper denna nivå i sin rekyl så brukar det innebära rekylen kommer fortsätta nedåt. Lite av sälj varning.
Ni ser också 61.8 % nivån, den går vid ca 34 kr och därav hade jag 34 kr eller 26 kr i min analys. Lägg märke till hur dessa nivåer agerar som stöd eller motstånd. Fibbonacci är ett väldigt användbart vertyg i TA.

BollingerBanden är ett annan bra indikator. Priset har en tendens att studsa mellan det övre, mellersta och det nedersta bandet. Se TA-verktyg.
En rörelse i det ena bandet tenderar att motsvaras av en liknande rörelse i det andra bandet.
En vändning i kursutvecklingen, alternativt en konsolidering sker ofta inte förrän de övre BB har brutits ett par gånger.

När köparna är den dominanta kraften då har priset en tendens att klistra sig fast i det övre BB. De första tecknen på att köpare börjar bli utmattade är när vi får långa svansar på ovansidan av stapeln. Sedan följer en konsolidering för att säljarna slutligen försöker ta kontrollen över det mellersta BB. Så fort säljarna lyckades avsluta en månads period under 48 kr så följde de upp hela rörelsen. Det mellersta BollingerBandet i FPC gick vid ca 48 kr och så länge som säljarna lyckades driva ned priset under denna nivå var deras egentliga strävan att nudda det nedersta BB vid 26 kr. Och detta är vad som nu har hänt. En nästan precis träff.
Lägg märke till hur MACD-indikatorn faller från väldigt överköpta nivåer. Detta tynger FPC. Lägg märke till hur BB rör sig. Om inte FPC´s pris klistrar sig fast i nedre BB så skulle vi lika gärna kunna få en kraftig uppstads härifrån till det mellersta BB eller kanske till det övre. Kanske optimistiskt, men glöm inte att logiken för dessa BB är att priset studsar mellan dessa nivåer.

Fingerprint Cards(Månadsvis)20140914104203Orexo då? Detta papper som ochså har uppvärderats kraftigt. Har också likt FPC upplevt en halvering i kursen efter uppgångar från ca 20 kr till hissnande 188 kr på drygt 1 år. Likheterna är enastående, men den stora skillnaden är att köparna kliver in och försvarar kursen i sista stund.
Fibbonaccin:

Orexo(Månadsvis)fibbKöparna lyckas i sista stund slå tillbaka säljarnas ”anfall”. De lyckas försvara 50 % fibb nivån och producerar även hammare på vägen, som dessutom följs upp. Hammare är formationer som som målas upp när köpare dominerar. Då bildas det svansar på undersidan av staplarna.
Tekniskt så var priset/ svansen under kritiska nivåer, men en stapel blir först giltig då den avslutas. Vi kan konstatera att Fibb nivån agerade stöd och köparna visade intresset. En ned rekyl av normal graden.
Bollingerbanden har varit hjälpsamma här också. Träff i det övre BB var det som slutligen utlöste ned rekylen och halveringen av kursen. Det mellersta BB agerade som stöd och bidrog till en uppstads. Det stora problemet/ bekymmret i Orexo är trippel Toppen som har bildats vid ca 140 kr. Köparna har misslyckats med att etablera sig över denna nivå 2 månader i rad. Denna månad är inte över ännu. Med denna månad är det 3 försök. Om inte detta motstånd klaras innan denna månad är slut så kan det bli turbulent i Orexo. När köpare tvekar, så släpper de in mörka krafter i spelet. På nedsidan har vi också en dubbelbotten och skulle säljarna lyckas få till en stängning under denna nivå under sep månad så kan det vara början på större fall.

MA 50 & MA 200 på dagcharten är ur spel. Negativt!  Stigande trendkanalen som påbörjades i maj i samband med rekyen är bruten. Negativt det också.
Har markerat ut viktiga nyckel nivåer på längre sikt, dessa ser ni till vänster. Vid de röda sträcken.
BollingerBanden I Orexo är fortvarande stigande och tidigare så har köparna stigit in vid slutet av månaden. Om detta händer denna gång återstår att se.
Pilen längst ner till höger visar markerar symboliskt det mellersta BollingerBandet. Det är ca 112 kr. Om säljarna lyckas få till en stängning där månadsstapeln understiger denna nivå, då är det lika allvarlig säljsignal som FPC fick när de avslutade en månad under 48 kr.

Orexo(Månadsvis)bb

Om jag ska handla Orexo vill jag se att priset etableras över 140 kr helst.
Om jag ska handla FPC vill jag se en stabilisering i kursen. FPC är översålt, men det är ingen köp signal i sig. I regel så brukar ett återtest produceras. Jag personligen skulle ge det lite tid.
Jag hoppas att detta var till någon hjälp. Detta är hur jag tolkar de tekniska signalerna som nu finns. Har ni frågor eller synpunkter så är ni välkomna höra av er. Alltid roligt med åsikter & frågor.

Vänligen.

VV

Facebooktwitterlinkedinmail

4 thoughts on “Teknisk Analys – Fingerprint Cards vs Orexo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.